Klachtenregeling

MKB Belastingadviseurs kent een klachtenregeling. Klachten worden vertrouwelijk zorgvuldig en adequaat behandeld. Onze contactpersoon is de heer D.E. Teunissen via mailadres teunissen@mkbbelastingadviseurs.nl. U kunt uw klacht kenbaar maken door middel van een mail. Uw klacht kunt u uiteraard ook schriftelijk melden via ons algemene bedrijfsadres ter attentie van de heer D.E. Teunissen. Indien u een klacht heeft over de adviseur zelf dan verzoeken wij u voor contact op te nemen met de heer M. van Dijk RB via marco@mkbbelastingadviseurs.nl. Wij zullen altijd een ontvangstbevestiging aan u verstrekken, hierin zal worden vermeld op welke termijn uw klacht in behandeling genomen wordt en wanneer u een reactie van ons kunt verwachten.