MKB Belastingadviseurs – Aangesloten bij Register Belastingadviseurs

MKB Belastingadviseurs is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Dat is niet alleen een bevestiging van onze up-to-date vakkennis, maar biedt u ook zekerheid. Mocht u, om wat voor reden ook, ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan staan deze organisaties garant voor een onafhankelijke klachtenprocedure.

MKB Belastingadviseurs heeft een klachtenregeling. Indien u hierover informatie wilt ontvangen, kunt u zich wenden tot één van de adviseurs binnen de organisatie. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat op 030-666 46 90. Indien u een klacht/melding heeft over de uitvoering van onze werkzaamheden kunt u zich wenden tot de voor de opdracht verantwoordelijke adviseur.